Nave מאזניים עוזרת למהגרים 490. במהלך ההצלה תינוק נולד

16/01/15

סירת הסיור של מזל מאזניים שהוכנסה במכשיר פרונטקס "טריטון" חילצה שתי סירות עם מהגרים רבים על סיפונה בלילה 60 מיילים ימיים מחופי טריפולי.

שני האירועים SAR, שנערך והושלם במהלך הלילה, הובילה להתאוששות של 111 מהגרים 175 וקשיים. נווה ליברה יצאה לאחר מכן למנועי 204 שניצלו בעבר על ידי סיירת הפיקול של CP905 של משרדי הנמל.

במהלך ההצלה ילדה סומלית, בסיוע אנשי הצוות הרפואי הימי, על סיפון ספינה מאזניים ילדה ילד בשם חאמד אדיריס Ibraahim.

התינוק והאם נמצאים במצב בריאותי טוב. Nave מאזניים, עם מהגר 490, לכיוון החופים האיטלקיים.

מקור: חיל הים