Carabinieri: מהלך של חקירות מדעיות עבור המשטרה הג'יבוטיאנית

05/03/15

הקרביניירים של משימת MIADIT (משימת ההדרכה האיטלקית) בג'יבוטי פתחו מודול הכשרה המוקדש לכ -20 שוטרים גיבוטיניים, 8 מהם נשים, הנוגעים לחקירות טכניות בזירת הפשע.

לתלמידי הג'יבוטיני יש כבר בסיס ידע מוצק: ביניהם יש למעשה שני ביולוגים, כימאי, מהנדס כימי וחוקר רפואי שכבר נמצאים בשירות בארון המשטרה המדעית המקומית.

מדריכי הקארביניירי הם מומחים בתחום, המגיעים ממחלקת החקירות המדעית של רומא וממחלקות הטריטוריאליות של הנשק.

המשימה נולדה ב 2013 על בסיס הסכמים בילטראליים, ובראשה עומד קולונל פאולו פלוסי, שהגיע לתקופת כהונה שנייה.

הקורס האינטנסיבי נמשך 6 שבועות, וכולל שיעורים עיוניים בליסטיקה, כימיה, ביולוגיה, טביעות אצבעות, צילום אך גם נושאים מורכבים יותר כמו BPA (ניתוח כתמי דם).

כל זה מושלם בתרגילים מעשיים על סצינות מדומות של פשעים שונים תמיד כמו רציחות, פיגועים, סחר בלתי חוקי: התלמידים, בסיוע מדריכי קרביניירי, יצטרכו לזהות ולאסוף כל זכר, גם אלה שאינם נראים לעין בלתי מזוינת, יערכו דוחות הרשות השיפוטית, ערכו את תיק הצילום היחסי ולבסוף פתרו את התיק בעזרת ראיות מדעיות בלבד.

במהלך האימונים, חומרים פרופיל גבוה וציוד טכני ישמש, עשוי להגיע במיוחד מאיטליה עדיין לא בשימוש על ידי המשטרה המקומית.

מקור: מטכ"ל הביטחון