CTE SW UNIFIL מעניק מדליית האו"ם

18/03/15

בטירי (דרום לבנון), בבסיס המארח את המתנדבים הפינים והאירים, ניצב תא"ל סטפנו דל קול, מפקד המגזר המערבי של יוניפי"ל ומפקד המחוז האיטלקי, ניהל את הטקס למסירת מדליית ההנצחה של משלחת האו"ם בלבנון לקסדות הכחולות של המתנדבים הפינים והאירים.

בנוסף לרשויות המקומיות הרבות שנכחו, הטקס, שהתקיים בסנט. קונור אובייל. מפקד המגזר המערבי, במהלך נאומו, רצה להדגיש את העבודה המצוינת שביצעו שני המתנים בגזרת הכשירות הודות לרמת המקצועיות הגבוהה ביותר ולשיתוף עמוק בכוונות ליישום החלטת האו"ם 1701 בשנת 2006, במגזר המערבי של יוניפי"ל בהנהגת איטליה בבסיס חטיבת "פינרולו", קסדות הכחול של 11 מדינות שונות מעורבות בסך הכל כ- 3500 גברים ונשים, כולל קבוצת הקרב הפינית-אירית המעורבת.

מקור: יוניפיל