לבנון: סדרת מפגשים עם תלמידי עלמא אס שב

(של הגנה גדולה יותר)
12/04/23

La כוח משימה משותף מגזר מערב של יוניפי"ל, מאורגן על בסיס חטיבת צניחה Folgore, קיימה לאחרונה סדרת מפגשים עם תלמידי הצעירים של בתי הספר של עלמא אשב.

בפרט, אנשי הבריאות, הרופאים והפסיכולוגים פגשו את הסטודנטים, והציעו להם מרחב רפלקציה ודיון בנושאים חשובים הקשורים להתפתחות וצמיחה אישית.

קצין הפסיכולוג של המחלקה שיתף את הצעירים, באמצעות האזנה לספר שמע, כהנחת יסוד לדיון על רגשות ואסטרטגיות ניהול שמטרתן גם חיזוק החוסן החיוני להתפתחותם וצמיחתם של הנערים שכן הוא מסייע בניהול נכון. מהאירועים היומיומיים שהחיים מציעים לנו.

מפקד מגזר מערבי ושל הנציג האיטלקי, בריגדיר גנרל רוברטו ורגורי, הדגיש עד כמה חשוב להקדיש משאבים ואנרגיה כדי ליירט הזדמנויות עבור הדורות הצעירים, בכל תחום, כדי לאפשר צמיחה אינדיבידואלית וקולקטיבית. "אסור לוותר לנוכח הקשיים, עלינו לקום שוב מול קשיי החיים לבנות עתיד טוב יותר בדיאלוג ואלטרואיזם, כדי שאף אחד לא יישאר מאחור".

הפעילויות שבוצעו ב תיאטרון מבצע מתנהלות בתיאום ועל פי הנחיות הפיקוד המבצעי המשותף (COVI), שהוא הפיקוד העליון של הביטחון, האחראי על תכנון, תיאום והכוונה של פעולות צבאיות, תרגילים משותפים לאומיים ורב לאומיים ופעילויות הקשורות אליהם.