MIBIL: הושלמו קורסים בסיסיים בקרת קהל והפרעות

(של הגנה גדולה יותר)
26/11/23

זה התקיים בביירות, בבסיס גדוד ההתערבות השלישי, בנוכחות מפקד המשימה הצבאית הדו צדדית האיטלקית בלבנון (MIBIL) אלוף-משנה סנדרו אירבולינו והגנרל גאנם האני מפקד היחידה הלבנונית, טקס סיום קורסי "בקרת המונים והפרעות".

פעילות ההדרכה, שנמשכה 6 שבועות, נערכה על ידי א צוות הדרכה נייד הורכב מ-6 מדריכים העובדים בבית הספר לחיל הרגלים ואיפשר להכשיר 2 מחלקות אורגניות השייכות לגדוד ההתערבות ה-3.

ההכשרה כללה שיעורים תיאורטיים ומעשיים על שימוש וטיפול בציוד (מגן, אגרוף, מסכת גז) לניהול קהל ועל כל ההליכים הטכניים-טקטיים שמטרתם להבטיח שהמשתתפים ירכשו את הידע והמיומנויות המתאימים כדי להיות מסוגלים לנהל ספציפיים פעילויות, כגון מניעה, הרתעה ודיכוי של הפגנות שעלולות להוביל למעשים אלימים ושמירה על שלמותם של מבנים ואנשים שאינם מעורבים ישירות (צוות אזרחי, שגרירויות, דמויות מוסדיות).

הקורסים פותחו ובוצעו בהתאם לצרכים שמייצג גדוד התערבות 3, במטרה להכין את צוותי האבטחה של היחידה שעלולים להידרש לפעול במצבי משבר.

מתוך מחשבה זו הוכנסה גם הכשרה ב"שיטת הלחימה הצבאית", ובמיוחד שימוש נכון בטכניקות הבהרה, חסימה והסעת הקהל, באמצעות שימוש בתבשיל שסופק.

התוצאות שהשיגו אנשי גדוד ההתערבות ה-3, בתרומת אנשי משימת ההכשרה, מגבשות את הקשר בין הכוחות המזוינים האיטלקיים והלבנוניים.