EI: "סיור לקידום חורף" במוליז נסגר

08/01/14

גם השנה, במוליס, התקיים המינוי המסורתי ל"סיור לקידום החורף ", שמטרתו לקדם את תדמיתו ואת גיוסו של הכוח המזוין.

הפעילות המסיימת החלה ביום שלישי 10 בדצמבר 2013 עם התחנה הראשונה במרכז הקניות "בפיאצה" באיסרניה, בעוד שלוש התחנות האחרות התקיימו ביום שישי האחרון 13 וביום שלישי 17 בדצמבר, בהתאמה במרכז הקניות "מונפורט" ב קמפובאסו ומרכז הקניות "לה פונטנה" בטרמולי (CB). השלב הרביעי והאחרון, יום שישי, 3 בינואר 2014, נגע לבסוף במרכז הקניות "א. לקלרק" בקמפובאסו. במהלך היוזמה, יחידות ה- INFOTEAM של הפיקוד הצבאי "מוליזה" הביאו לידיעת המבקרים הצעירים את ההזדמנויות המקצועיות השונות שהציע כוח החמושים. מסיבה זו נמסר המידע הדרוש בכדי לגשת לקריירה הצבאית במהלכו. היבטים שונים: האקדמיה הצבאית של מודנה; תחרויות לקצין שמונה ישירות; תלמיד מרשל; מתנדב בתחנה קבועה של שנה ו -1 שנים; בתי ספר צבאיים של הצבא. התוכנית קבעה גם הפצת הזדמנויות לגישה לתחרויות בקריירה הראשונית של כוחות המשטרה האזרחית והצבאית, יחד עם האפשרות להצטרף לפרויקט "הזדמנויות עבודה" המוקדש למתנדבים ששוחררו ללא דמיון.

מקור: EI