הדרכה של "הרמס".

(של מדינת הרוב)
27/03/24

זה עתה הסתיים תרגיל "הרמס" בו נפרס לראשונה הגדוד הלוגיסטי של חטיבת "ססארי" בצורה אורגנית.

מטרת ההכשרה הייתה להפעיל יחידה לוגיסטית ברמה גדודית, הכוללת חדר מבצעים, גדוד לוגיסטיקה ופלוגה תומכת פיקוד ולוגיסטיקה, לניהול יחידתי של לוגיסטיקה ברמה טקטית קו ראשון ושני, תוך התמקדות בתכנון ותיאום של פעילות תחזוקה, אספקה ​​והובלה בתרחיש המדמה את מבצע "לאונטה" הנוכחי בכל דרך.

אנשי הגדוד הלוגיסטי "ססארי" עברו הכשרה מוצלחת בניהול שיירות להובלת כוח אדם, כלי רכב וחומרים, חלוקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית, אספקה, פינוי והחלמה של כלי רכב שניזוקו, לתנועה. של עומסים וניהול אירוע מסוג CBRN, ובעקבות כך קבלת והוצאת פקודות.