תרגיל "מדוזה 2024".

(של מדינת הרוב)
04/04/24

תרגיל "מדוזה 2024", שאורגן על ידי המרכז, הסתיים בימים האחרונים פעולות הכוונת ירי ומידע של הצבא האיטלקי (CFTIO) של פיקוד התותחנים של ברצ'יאנו, שבמהלכו, באמצעות מערכות הסימולציה מהדור האחרון, הופעלו יחידות שונות של הצבא האיטלקי לשיתוף פעולה ותפעול הדדי של מערכות הפיקוד והבקרה הממוחשבות למערכת הארטילריה.

התרגיל מדוזה זה התקיים בהשתתפות עמדת פיקוד של סוללה אנגלית, השייכת ל גדוד הארטילריה המלכותי ה-19, במטרה לגבש את יכולת הפעולה ההדדית הנכונה של מערכות התקשורת, לדמות התערבויות ארטילריות המתואמות בנהלים ובדרכי ההתערבות. בנוסף למרכיב הזר, אנשי גדוד ארטילרי יבשתי 5 (משגרי טילים) "SUPERGA", גדוד ארטילרי יבשתי 3, גדוד תותחנים 185 "פולגורה", מחלקה של פיקוד המהנדס, מעלות 11 "ליאונסה" גדוד שידור, טייסי AVES כמו גם אנשי ה- בית ספר שלא הוזמן של הצבא (כמרכז הדרכה לפיתוח וירטואלי), של בית הספר לחי"ר וכוח אדם בפועל בשלושת מרכזי ההדרכה הווירטואליים: גדוד טנקים 132 "ארית", גדוד 5 "ריגל" וגדוד 185 של סיור צניחה ורכישה אובייקטיבית "ברק".

התרגיל איפשר לחזק את מעגל הסגולות שכבר החל לחילופין הדו-צדדיים בהליכי התערבות עם מדינות בעלות הברית, תוך הבטחת יכולת פעולה הדדית בין מערכות הפיקוד והבקרה הארטילרית.