הברסגליירי בפעולה עם ה"קול מושין" ה-9

(של מדינת הרוב)
09/04/24

כיתת הצופים של גדוד 8 ברסגליירי התאמנה במשך שבועיים בליוורנו, במפקדת גדוד הסתערות צנחנים 9 "קול מושין".

בהנחיית מדריכי הכוחות המיוחדים, התארגנה היחידה פעולות בסביבות הרריות ועירוניות, תוך הגברת יכולת רכישת מידע, איתור איומים, ניתוח והערכת משתני משימה. יתר על כן, שוכללו הטכניקות לגישה ודיווח על רכיבי מידע ליחידות שכנות ובדרגים גבוהים יותר, לטיפול באסירים, לשחרור בני ערובה ולהישרדות בסביבה עוינת.

בתום הפעילות, הלאחר סקירת פעולה (AAR) שבו, בתרומת כולם ובפרט של מדריכי גדוד סער 9, הונחו היסודות לגבש, במינויי הכשרה עתידיים, את התוצאות המצוינות שהושגו ולהעביר בהדרגה את הנלמד בתוך גדוד השייכות.