פיקוד התותחנים בתצורת ארטילרי שדה בתרגיל "Dragone-Sethlans 2024".

(של מדינת הרוב)
12/04/24

תרגיל "Dragone-Sethlans 2024" אשר ראה את השתתפותן של יחידות הארטילריה הסתיים במטווח Monteromano (VT), בנוכחות ראש המטה של ​​הצבא הגנרל Carmine Masiello שנפרס על פי התפיסה המבצעית של חטיבת ארטילריה שדה (FAB).​

הפעילות, שבמהלכה יכלו היחידות התלויות להתאמן בעמדות פיקוד ובאש ארטילרית, היוותה הזדמנות חשובה לאפשר לצוותים מיוחדים לתרגל נהלי תיאום ותפעול באש, תוך התייחסות מיוחדת לשימוש במרגמה תומסון 120 מ"מ, PZH2000 תותחים מונעים, FH-70 גררו הוביצרים וכלי טיס מנוהלים מרחוק (APR) המשמשים לאימוני מעקב בשדה הקרב.

המטרה העיקרית של "Dragone-Sethlans 2024" הייתה לחזק את המיומנויות הטכניות של הארטילריה של הצבא האיטלקי, מתן הזדמנות חשובה לאמת ולגבש את המיומנויות שנרכשו במהלך אימוני ירי, תוך התייחסות מיוחדת לרכיבים טכנולוגיים, משופרים על ידי מל"טים ו מערכות אלקטרוניות לכיוון וחישוב נתוני ירי. בתרגיל השתתפו הצוותים המשתתפים בקורסים לתצפיתני אש קרקע שהייתה להם הזדמנות ליישם את הידע שנרכש, וכן הצוותים מפלגת בקרת אוויר טקטית (TACP), כלומר בקר משותף לתקוף טרמינל (JTAC) ו יסוד אש תמיכה משותפת לתכנון ותיאום ירי ארטילרי.

רמטכ"ל הצבא, בפגישתו עם המטה, הדגיש את הגישה שתצטרך להבחין בין הצמיחה של חיל החימוש כולו, בשלושה צירים עיקריים: טכנולוגיה, ערכים והכשרה, והדגיש את חשיבותם של זה האחרון "זו הסיבה שלנו להיותנו ומבטיחה התאמה ארגונית לאבולוציה של האיום, ההיערכות הדרושה למצבים המבצעיים הקריטיים ביותר ומעל לכל בטיחות הצוות שלנו". "הצבא – המשיך הגנרל. ca Masiello - מוצא את כוחו הגדול דווקא באימון ובערכים משותפים, יסודות ליצירת זהות מאחדת ומנטליות מנצחת".

מורכבות תרחיש ההכשרה אפשרה גם לתלמידי המרשלים של הצבא, המשתייכים לקורס כ"ד, ליישם הלכה למעשה את מה שלמדו במהלך תקופת הלימודים בגדוד ההכשרה של פיקוד התותחנים, הפועלים בתמיכה אקטיבית של סוללות ההוביצר של הצבא. גדודי ארטילריה שהתאמנו במשותף בתיאום אש.

יתר על כן, נכסי גדוד ארטילריה יבשתית 5 "סופרגה", גדוד ארטילריה 52 "טורינו", גדוד ארטילריה 185 "פולגורה", סיור גדוד צניחה 185 מכוונים לרכישת "Folgore", גדוד תומכי הכוונת ה-Bodon 3", של גדוד ארטילרי ההר היבשתי 3, של גדוד ארטילרי היבשה ה-21 "טריאסטה" ושל גדוד השידור ה-11.