פגישה עם הקצינים הכלליים של הצבא

(של מדינת הרוב)
16/02/24

פגישה בין הקצינים הכלליים של הצבא התקיימה ברומא, במפקדת פיקוד השידור, שאורגנה באולם המרכזי של צריף "פרוטי"; לעורר רפלקציה ודיון בין מפקדים בכמה נושאים חשובים לצבא המזוין, לרבות הצורך בפיתוח בתחומי היכולת והדוקטרינה, לאור הסכסוך ההיברידי המתמשך באזור הים התיכון הרחב והתחומים המבצעיים החדשים סייבר וחלל.

מתוך הנחה ש"מלחמות נלחמות ומנצחות על ידי יישום עקרונות עתיקים אך תוך שימוש בשיטות, נהלים וכלים חדשניים", הדיון הבוקר התמקד בחמשת הצירים של פיתוח יכולת משולב, שפותחו במסגרת מסמך "צבא 4.0".

נושא המנהיגות והתפקיד שהיא ממלאת בהקשרים שנשלטים יותר ויותר על ידי הטכנולוגיה, אך אינם מורידים את עול הלחימה הצמודה מהחייל בשטח, נדון רבות במפגש אחר הצהריים.

לתוצאות המפגש, לאחר שיפורטו, תהיה חשיבות רבה בהנחיית פיתוח היכולת של הצבא, הכשרת כוח אדם ו מַנהִיגוּת של העתיד