Lagunari ו- Army Aviation ביחד לניסוי של הובלה של כלי שיט מסוג SOCR על כנף סיבובית

(של מדינת הרוב)
09/12/23

הניסוי בהובלת מסוקים עבור כלי השיט למבצעים מיוחדים - ריברין (SOCR) שנערך עם מסוק מתובלת בינונית CH-47 F

הפעילות בוצעה על ידי צוות חטיבת "פוזולו דל פריולי", בסיוע מומחים ממשרד התקינה והבדיקות של פיקוד התעופה של הצבא.

הניסוי, שהוזמן על ידי המחלקה הלוגיסטית הרביעית במטכ"ל, איפשר לשלב את הניסיון הרב של גדוד הלגונה בפעילות אמפיבית ונהר עם כישורי צבא התעופה בקידום, טיפול וייעול השימוש בהובלת מסוקים. בתרחישים בהם ניתן לפרוס את היכולות האמפיביות של חטיבת "פוזולו דל פריולי".