מבחן הערכה CBRN עבור גדוד טנקים 132 °

30/09/14

בימים האחרונים עוסק גדוד הטנקים ה- 132 בפעילות אימונים שמטרתה לאמת את היכולות שהביע היחידה בתחום הביטחון CBRN.

באמצעות הפעלות ספציפיות של צוות הערכה המורכב מאנשי המחלקות השונות בחטיבת השריון 132 "אריאטה", הודמו התקפות CBRN בתרחיש "ללא מאמר 5", המאפשר לצוות המאומן לשכלל את ההליכים הטכניים-טקטיים. ופיקוד ושליטה שיאומצו בנוכחות מצבי חירום CBRN.

הגרעינים של כל יחידות הגדוד לקחו חלק בפעילות, מה שהבטיח דבקות מלאה בהקשרים המבצעיים האמיתיים שבהם ניתן היה לכנות את היחידה לפעול בבית ומחוצה לה.

מקור: קומפיוטר