שבוע אימונים לצנחנים "נמבו".

(של מדינת הרוב)
16/04/24

הסתיים שבוע אימונים לגדוד הצנחנים "נמבו" 183, במהלכו נערכה פעילות טקטית התקפית בתרחיש לחימה, בתיאום מעמדת פיקוד של קבוצה טקטית.

הודות להשתתפות מחלקה מגדוד מהנדסי צנחנים 8, נערך במהלך הפעולה גם כפיית מכשולים פסיבית. מעבר לכך, השימוש במערכות סימולציה מתקדמות טכנולוגית, כגון מטרות אינטראקטיביות עם צלליות מתקפלות, תרם משמעותית להגברת הריאליזם האימון של הפעילות כולה.

במהלך השבוע התאמנו הצנחנים גם במעגל שאפשר להם לבחון, לשמור ולהגביר יכולות פרטניות בתחומים שונים: שימוש בציוד רדיו ותקשורת, MCM (שיטת לחימה צבאית), עזרה ראשונה בשדה הקרב ו-BLS (Basic Life). תמיכה), נהלים לבקשת תמיכה באש ו-E-CAS (Emergency-Close Air Support), זיהוי חומרי נפץ ונהלי C-IED (Counter-Improvized Explosive Device).

פעילות ההדרכה אפשרה רגעים משמעותיים של אימות, תחזוקה ושיפור היכולות של היחידות המשתתפות. תשומת הלב המתמדת לאימונים מגבשת אפוא את אותה מוכנות מבצעית שהיא מאפיין מיוחד של צנחנים וחיילי צבא.