DSS-IRST: ראשי התיבות של ביטחון ימי במגזר הצבאי

(של אנדריאה Cucco)
07/11/23

השם הטכני הוא "Distributed Static Staring InfraRed Search and Tracking System" והוא מצייד את היחידות המודרניות ביותר של חיל הים.

היכולת לזהות איומים באופן עקבי מ-360° ועם גבוה קצב רענון בתחום האינפרא אדום זוהי הייחודיות המהותית שלו, במיוחד בזמנים שבהם מהירות האזעקה ואמצעי הנגד הנלווים יעשו יותר ויותר את ההבדל בין הישרדות או אחרת של ספינה בסביבה עוינת. אנו עוסקים אפוא במערכת שנועדה להבטיח הגנה בכל שעה ביום, עם יכולת להתמודד עם האיומים הערמומיים ביותר (טילים). רחיפה לים / מל"טים עיליים) המסוגלים לשבור את ההגנות של ציים אחרים במהלך סכסוכים מתמשכים.

הודות לזמינותם של מנהלי וטכנאי לאונרדו, אנו מתעמקים בתכשיט קטן של טכנולוגיה לאומית...

תמונות: הגנה מקוונת / לאונרדו