Fincantieri: נחתם חוזה לאספקת שני PPAs לאינדונזיה

(של Fincantieri)
28/03/24

Fincantieri ומשרד ההגנה האינדונזי חתמו על חוזה, כחלק מיחסי שיתוף הפעולה שיזם משרד ההגנה האיטלקי, לאספקת שתי יחידות PPA, בשווי של 1,18 מיליארד יורו. ה-PPA הוא גמיש ביותר ובעל רמה טכנולוגית מצוינת, עם יכולת לבצע משימות מרובות החל מסיור עם יכולות חילוץ בים, למבצעי הגנה אזרחית, וכן כספינה לוחמת בקו קדמי.

החוזה נחתם על ידי פיירוברטו פולג'ירו, מנכ"ל ומנהל כללי של קבוצת Fincantieri, ועל ידי משרד ההגנה האינדונזי, בנוכחות דריו דסטה, המנהל הכללי של חטיבת הספינות הצבאיות. 

הספינות המכוסות בצו, שיועדו במקור לצי האיטלקי, נמצאות כעת בבנייה והתאמה במספנה המשולבת של ריבה טריגוסו ומוגיאנו.

האינטרס של משרד ההגנה האינדונזי עבור יחידות ה-PPA נובע מהמערכה הימית במזרח הרחוק של פרנצ'סקו מורוסיני, ספינה שנייה במחלקת PPA של הצי האיטלקי, שעצרה גם היא באינדונזיה ביולי 2023. המבצע יכול לעורר סינרגיות נוספות בתחומים התפעוליים, התעשייתיים והטכנולוגיים בין שתי המדינות. היחידות יוכלו לתמוך באינדונזיה בהגנה על אינטרסים לאומיים ולתרום ליציבות של הרביע האסטרטגי העדין של הודו-פסיפיק.

כחלק מהמבצע, Fincantieri תפעל בתור - קבלן ראשי כלפי משרד ההגנה האינדונזי ויתאם במיוחד את השותפים התעשייתיים האחרים, לרבות לאונרדו, להתאמות של מערכת הלחימה של הספינות ואספקת השירותים הלוגיסטיים הנלווים. ההסכמים הרלוונטיים יוגדרו בהתאם לחקיקה החלה, לרבות זו הנוגעת לעסקאות בין צדדים קשורים. 

יעילות החוזה כפופה לאישורים הנדרשים מהמוסדות המוסמכים.

צילום: חיל הים / Fincantieri