Finmeccanica: חוזה טטרה PIT עם משרד הפנים

(של שרטוט)
31/12/15

Finmeccanica חתמה היום על חוזה עם משרד הפנים להמשך המשך תוכנית טטרה PIT, בנוגע להקמת שירות רדיו סלולרי לאומי משימה קריטית, המבוסס על תקן טטרה, לתקשורת מאובטחת של כוחות המשטרה.

חוזה זה אמור לספק לכוחות המשטרה הומוגניות טכנולוגית ותפעולית רבה יותר, בהתאם למדיניות ההשקעה בענף הביטחון והטרור שהממשלה מנהלת.

מערכת טטרה PIT יבטיח סודיות התקשורת של כוחות המשטרה וצריכה לאפשר ניהול ותיאום מיטביים של היחידות הממוקמות ברחבי השטח.

(צילום: ארכיב Finmeccanica)