Telespazio זוכה בחוזה המסגרת לשירותי SatCom אירופיים מסוכנות ההגנה האירופית (EDA).

(של Telespazio)
15/02/24

Telespazio, מיזם משותף בין לאונרדו (67%) ותאלס (33%), זכה בפרססוכנות ההגנה האירופית (EDA), באמצעות חברת הבת Telespazio France, חוזה המסגרת לאספקת שירותי SatCom למדינות אירופה.

מטרת ההסכם היא לספק למדינות החברות באיחוד האירופי, לגופים ושחקנים אירופיים העוסקים במדיניות הביטחון וההגנה המשותפת של האיחוד האירופי שירותי תקשורת לוויינים הכרחיים, במונחים של קריטיות, חוסן ואבטחה, כמו גם שהם נגישים מסחרית. החוזה הוא לתקופה של ארבע שנים ושווי של כמה עשרות מיליוני יורו.

הודות להסכם זה, מובטחת לכל המדינות החברות באיחוד האירופי לרכז את דרישה לתקשורת לוויינית ולקבל גישה מתואמת, זולה ויעילה יותר לשירותים אלו.

Telespazio תספק תקשורת לוויינית מקצה לקצה בתחומי תדרים שונים, מסחריים וצבאיים, כמו גם המסופים הנלווים.

התוכנית פתוחה לכל מדינות אירופה החברות ב-EDA, לארגוני האיחוד האירופי השונים, למשימות ולפעולות אזרחיות וצבאיות במסגרת מדיניות הביטחון וההגנה המשותפת של האיחוד האירופי, למדינות שלישיות אשר קבעו הסכמים עם ה-EDA. גישה כוללת זו מדגישה את המחויבות של תוכנית זו לקידום שיתוף פעולה ושותפות בין בעלי עניין שונים, תוך הבטחת גישה נרחבת למשאבי תקשורת לוויינים קריטיים.

"אנו גאים מאוד בחוזה שהעניק ה-EDA ל-Telespazio France. עם הסכם זה קבוצת Telespazio מאשרת ומחזקת את מיצובה כשחקן הראשי בטכנולוגיות ושירותי חלל לתמיכה במדינות החברות באיחוד האירופי ובמוסדות אירופה. מאז הקמתה, Telespazio הייתה שותפה אמינה של מוסדות ברחבי אירופה, תוך הבטחת ניהול נכסי חלל וניהול שירותים נלווים", הכריז אלסנדרו קאראנצ'י, סמנכ"ל תקשורת לווין ב-Telespazio