F-35B: שלושה טייסי חיל הים הוסמכו "מוכנות ללחימה מוגבלת" מהאגף ה-32 של אמנדולה

(של חיל האוויר הצבאי)
01/03/24

תהליך ההכשרה של שלושה קציני טייסים של חיל הים שהגיעו להסמכת "מוכנות לחימה מוגבלת" על מערכת הנשק הסתיים בימים האחרונים בבסיס האווירי אמנדולה, ביתה של הכנף ה-32 של חיל האוויר. F-35B.

לתמיכה בניהול תוכנית JSF (לוחם השביתה המשותף /), לאור המטרה להמשיך בתהליך ההכשרה של חיל הים, שני הכוחות המזוינים יישמו סינרגיה שמטרתה להשלים את הכשרתם של טייסי חיל הים שהחלו בעבר את המודול הבסיסי (בית ספר קרקעי) בבסיס חיל הנחתים האמריקאי בבופור, ארה"ב.

חיל האוויר קיבל אפוא על עצמו דרישה מורכבת זו לטובת שיתוף פעולה בין מרכיבי ההגנה, תוך הבטחת הפעילות המבצעית, האימונים והתרגילים בהם עוסקים אנשי כנף 32.

לצורך קיום קורס ההסמכה הקדישו הן ה-AM והן ה-MM צוות של טייסים מדריכים וצוות טכני בתיאום מרכז התמיכה להדרכה ותקינה (CSAS) של אגף 32. במהלך הקורס השתתפו הטייסים המשתתפים בפעילויות טיסה שונות ומשימות מסוגים שונים, והגיעו לרמת ההכנה הצפויה לשימוש במטוסי דור 5 בגרסת ההמראה והנחיתה הקצרה (קצר לקחת ו אנכי נחיתה – STOVL).

שיתוף הפעולה בין שני הכוחות המזוינים נמשך ללא הפסקה, כחלק מתהליך התקינה של טכניקות, טקטיקות ונהלים (TTPs), מהווה הזדמנות פז לחלוק את הניסיון שצבר חיל האוויר על מערכת הנשק F-35 ואשר ימשיך עם קורס הסמכה חדש לשני טייסי MM נוספים, שכבר החל לפני מספר שבועות על אותו בסיס Amendola . לאחר קבלת ה-LCR (מוכנות לחימה מוגבלת), נמשכים האימונים, כפי שסוכם, בקבוצות הטיסה המבצעיות של כוחות המזוינים בהתאמה.

האגף ה-32 נמצא בפיקודו של פיקוד על הכוחות הקרביים (CFC) ממילאנו, שתפקידה לרכוש ולתחזק את המוכנות המבצעית של כל גופי ההגנה האווירית, התקיפה והסיור, הבטחת היעילות המבצעית של מערכות הנשק, כלי הרכב והחומרים, כמו גם הכשרת הצוות והעדכון המתמיד וייעול נהלי ההפעלה, בהתאם להנחיות הרשויות העליונות. ה-CFC מדווח לפיקוד צוות האוויר האחראי על ההכשרה, ההכנה והמוכנות המבצעית של מחלקותיו, כך שירכשו וישמרו על רמות המוכנות המבצעיות הצפויות. לאחר הגעה ל יכולת תפעולית ראשונית (IOC), שהתקיים בשנת 2018, מאז 2019 האגף ה-32 השתתפה בפעולות נאט"ו של שיטור אוויר מחוץ לגבולות הלאומיים. מאז פברואר 2020 היא היחידה בסצנה האירופית שמעסיקה במשותף הן את ה-F-35A (CTOL) והן את ה-F-35B (STOVL), ותורמים ל- משלחת אוויר של הכוחות המזוינים. בנוסף לכך, מאז ינואר 2022 הכנף ה-32, עם מטוסי הדור החמישי, תבצע גם את שירות NATO QRA (Quick Reaction Alert) להגנה על המרחב האווירי של הקואליציה האטלנטית. יתר על כן, שימוש במטוסי MQ5-A Remotely Piloted Aircraft (APR). טורף ב, המחלקה מבצעת פעולות מודיעין, מעקב, רכישת מטרות וסיור (ISTAR), גם לאומי וגם קואליציוני. יתר על כן, עם מטוסי ה-MB-339, הכנף ה-32 משלימה את ההכשרה של טייסי APR לשמור על רמה מבצעית נאותה במטוסים המנוהלים באופן מסורתי.