Carabinieri: מבצע "בתים ציבוריים" ברג'יו קלבריה

(של נשק קרביניירי)
14/02/24

הבוקר, עם אור השחר הראשון, הוציאו ה-Carabinieri של הפיקוד המחוזי של רג'יו קלבריה, במסגרת המבצע שנקרא "בתים עממיים", צו זהירות אישי נגד 9 אנשים, שכן הם נחשבו אחראים להשתתפותם, בתפקידים שונים, באגודה פלילית שמטרתה ניהול בלתי חוקי של נכסי דיור ציבורי וביצוע סחיטה באיומים. 

בעקבות הפעילות, 11 דירות דיור ציבורי שהוקצו שלא כדין הועברו לתפיסה מונעת.