נאס בודק את השוואתם של שיווק מכשירים להגנת פנים שאינם תואמים

(של נשק של הקארביניירי)
29 / 04 / 20

פעילותה של האף ממשיכה להימשך ללא הפרעה בשטח הלאומי שמטרתה להנגיד שיווק מכשירי פנים של הגנות שאינן עומדות בתקנות.

בימים האחרונים בלבד נתפסו מעל 360.000 מסכות מסוגים שונים, מסננים כירורגיים ועד FPP 2, בשווי מסחרי של מעל 700.000 יורו.

בין החריגות שנמצאו ניתן למנות שיווק מכשירי מגן ללא סימן CE או עם הצהרת התאמה כוזבת ושיווק מסכות ללא מידע מינימלי על המוצר או עם הימצאות מידע רק בשפה זרה בניגוד לכללי קוד הקוד צריכה.

180 בדיקות לאבחון מהיר נתפסו גם ב- covid-19 ללא מידע על המוצר באיטלקית.