יום רביעי 24 בשעה 21.00: "מקצוע Incursor - מגיוס למבצעים מיוחדים"

23/08/22

בחברה מערבית שנידונה כעת לרפיון ולסירוב להקריב, שני פושטים לשעבר של משטר התקיפה היוקרתי ה-9. קול מושין, לפרסם מדריך הכנה המיועד לצעירים המעוניינים לעמוד בפני הבחירה לגישה לגזרת הכוחות המיוחדים של הצבא האיטלקי.

למה בעולם כמו הנוכחי צריך לנסות להיכנס להתמחות כמו זו של הפושטים?

מהן הדרישות לכניסה ומהן אי הכשירות?

בפרק של בהגנה על אוויר (ערוצים פייסבוק e YouTube של הגנה מקוונת) של יום רביעי 24 בשעה 21.00 נפנה שאלות אלו ועוד רבות אחרות (כולל שלך) למחברי הטקסט, פאביו פילומני ולוקה מונרטו.

נתראה שם!

צילום: הצבא האיטלקי