Intesa FINCANTIERI – EDGE: הסכם חשוב שנחתם היום בין חברות במגזר הביטחוני האיטלקי והאמירתי

21/02/24

"זו גאווה אמיתית לראות את החתימה על הסכם זה היום" הצהיר תת שר ההגנה מטאו פרגו מקרמנגו באולם השיש המעורר של פאלאצו מרינה, מפקדת המטה הכללי של חיל הים. "בין FINCANTIERI ל-EDGE GROUP אשר יוצר את התנאים לפיתוח שיתוף פעולה אסטרטגי בגזרת היחידות הצבאיות והמערכות הנלוות. הסכם המהווה את המסגרת בה יכולות שתי החברות החשובות לפתח במשותף פתרונות חדשניים במגזר הימי, לטובת השווקים המקומיים והבינלאומיים, תוך מינוף אפשרות העברת ידע וטכנולוגיה, עם השלכות תעסוקתיות ברורות".

"הסכם תעשייתי זה" סיכם בנאומו את תת-המזכיר שהאציל על ידי השר קרוסטו להשתתף בפורמליזציה של ההסכם בין חמאד אל מראר - מנכ"ל EDGE לבין פיירוברטו פולג'ירו מנכ"ל FINCANTIERI "זה משקף את הרצון הפוליטי של שתי המדינות לגבש ולחזק את קשרי שיתוף הפעולה במגזר הימי שכבר החלו בשנה שעברה עם ביקורם של שר הביטחון והנשיא מלוני. סינרגיה חשובה בין איטליה לאמירויות העוקבת אחר מסלולים נוספים שלאורכם יכולים להיווצר שיתופי פעולה אסטרטגיים ומובנים משמעותיים בכל תחומי ההגנה במטרה לפתח חדשנות טכנולוגית חיונית לתרום לביטחון העולמי ולאתגרים איתם מתמודדת הקהילה הבינלאומית כיום. "