COVI: ברכת הפרידה של הגנרל לוצ'יאנו פורטולאנו

(של הגנה גדולה יותר)
08/10/21

אחרי קצת יותר משנתיים בראש ההנהגה פעולה מבצעית (קובי) גנרל חיל הצבא לוצ'יאנו פורטולאנו מתכונן לעבור לתפקיד מזכיר ההגנה הכללי ומנהל ארגון החימוש הלאומי.

בתקופה של אל. פורטולאנו, הקובי מילא תפקיד מרכזי של ההגנה בתרחיש הביטחון הבינלאומי המורכב והבלתי צפוי, כשהוא מתגבר על התפיסה בין הכוחות ומאמץ את התפיסה של רב תחומים, שבהם ישנם חמישה תחומים: יבשה, ים, שמיים, סייבר ומרחב.

בברכת צוות קובי הביע הגנרל הכרת תודה עמוקה על המקצועיות והמחויבות שהוטלו על ידי חיילים, מלחים, אנשי אוויר, קרבינייר ואנשי אזרחות. התרומות המוצעות מכולכם בתכנון, תיאום וניהול פעולות מחוץ לאזור ואלו להתמודד עם מקרה החירום האפידמיולוגי מ- COVID 19, הוכיחו את היעילות והמוכנות במענה לצרכים שעלו, מראה, עם כל הראיות, את הערך המוסף שהפקודה הזו יכולה לבטא במצבים המאופיינים בחוסר צפי והשפעה גלובלית.

לגבי המבצעים, הזכיר האלוף רק את האחרון בסדר הזמן: הפינוי ההומניטרי נשר אומניה, אשר תוך 15 ימים ועם למעלה מ -90 טיסות אפשרו הובלת כוח אדם צבאי ואזרחי - איטלקי וזר כאחד - מאפגניסטן לאיטליה.

נשר אומניה הוא ייצג מאמץ מבצעי ולוגיסטי שמעולם לא חוותה ההגנה האיטלקית. יזם צוות ההגנה, לבקשת שר הביטחון, ומתוכנן ומבוים על ידי קובי, נשר אומניה היא אפשרה פינוי בטוח של למעלה מ -5 איש, מתוכם כ -4.900 אזרחים אפגנים, כולל כ -1.300 נשים ו -1.450 ילדים. סיכם פורטולאנו.

עד כה, מחויבות ההגנה הלאומית היא מעל 41 משימות ומבצעים, מתוכם 38 מחוץ לאיטליה ו -3 במולדת, בסך הכל מעל 12.200 גברים ונשים במדים.

הקובי נולד כתוצאה מחוק לא. 25 מיום 18 בפברואר 1997 לבנייה מחדש של ההנהלה הבכירה של הכוחות המזוינים אשר מעמידה את ראש ההגנה בעמדת פיקוח ביחס לרמטכ"לי הכוחות המזוינים, המדווחים ישירות לשר הביטחון, כראש ראש ארגון צבאי ובפירוט התכנון, ההכנה והשימוש של הכוחות המזוינים בכללותם.