CASD הופך לתיכון להזמנה מיוחדת

(של הגנה גדולה יותר)
06 / 07 / 20

המרכז ללימודים מתקדמים להגנה מוגדר מחדש, על בסיס ניסיוני למשך שלוש שנים, כבית ספר להתמחות להשכלה גבוהה המיועד להסמכה גבוהה ולמחקר בתחום מדעי הביטחון והביטחון.

ההוראה שאושרה על ידי ועדת התקציבים בלשכת הצירים כתיקון לגזירת ההשקה מחדש נועדה לפתח קורסי הכשרה המעדיפים אינטגרציה בין תחומית בין העולם האקדמי הלאומי והמחקר במגזר הביטחוני, כמו גם שילוב האוניברסיטה, לתואר שני ולתואר שני. מחקר לתמיכה בהשקה מחודשת ופיתוח הרמוני יותר של המגזרים היצרניים והאסטרטגיים של התעשייה הלאומית.

כתוצאה מכך, ה- CASD הופך לקוטב התייחסות במגזר בעל חשיבות אסטרטגית כמו הכשרת המעמד השולט, ולא רק צבאי.

הפעילויות הדרושות להכרה שיזם נשיא סנטרו אלטי סטודי פר לה דיפזה, גנרל צוות האוויר פרננדו ג'אנקוטי במסגרת פרויקט שיפור ההדרכה להגנה (VALFORDIFE) חיזקו את אחת מאבני היסוד בתהליכי החדשנות והשינוי של כל תחום ההדרכה של הביטחון, ומעניק למרכז את הסמכות הדרושה להתמודדות בונה עם העולם האקדמי, האוניברסיטאי והמחקר. בהקשר זה הצטרף ה- CASD, בחודש מרץ האחרון, לתוכנית הערכת איכות המחקר שערכה הסוכנות הלאומית להערכת האוניברסיטה ומערכת המחקר (ANVUR).

ה- CASD יוכל כעת להוציא קריאות שנתיות לקורסי דוקטורט במדעי הביטחון והביטחון, ולהפעיל הצעת הכשרה ייעודית המבוססת על תוכנית אסטרטגית שהוכנה על ידי ועדה מארגנת, המורכבת משני חברים המיועדים על ידי שר הביטחון ושלושה מומחים מ מקצועיות גבוהה שנבחרה על ידי שר האוניברסיטה והמחקר.

בתום תקופת הניסוי, לאחר הערכת ה- ANVUR, התצורה מחדש עשויה לקבל אופי יציב באמצעות הכרה באוטונומיה הסטטוטורית והרגולטורית שתיושם על פי צו שר האוניברסיטה והמחקר בהתייעצות עם שרי הביטחון ו למינהל הציבורי.

אבן הדרך החשובה שהושגה בזכות העבודה האינטנסיבית של עימות הדדי ושיתוף פעולה עם המוסדות השונים המעורבים מעידה על רוחו של כל פרויקט VALFORDIFE, שמטרתו לפתח באופן שיטתי מערכת יחסים המסוגלת להשוות, לשתף ולהפיץ. הידע להתמודד עם מצבי חירום מאתגרים בתקופתנו.

בעניין זה, ה- CASD פתחה לאחרונה דיון שיטתי בנושא האינטרס הלאומי והאסטרטגיות להגנה וביטחון שלאחר המגפה, תוך התמקדות בצורך הגורם לחדשנות ודיגיטליזציה, שהוגדרו כבר בעבר ודחופים עוד יותר כיום.