יחידת פיקוד קארביניירי להגנת היער, הסביבה והגנת הסביבה הוקמה

(של נשק של הקארביניירי)
25/10/16

הבוקר, ברומא, בצריף "סלבו ד'אקוויסטו", התקיים טקס מוסד מפקדת היחידה ליערות, סביבה ואכילת מזון מהקרביניירי, בנוכחות שר המדיניות החקלאית מאוריציו מרטינה והמפקד הכללי. מחיל קרביניירי טוליו דל סאט.

בראש היחידה החדשה עומד גנרל חיל הצבא אנטוניו ריצ'ארדי, סגן מפקד הנשק, שבאותו טקס העביר את פיקוד יחידות היחידות הניידות והמיוחדות קרביניירי "Palidoro" לגנרל חיל הצבא הצבא וינצ'נזו קופולה.

הפיקוד החדש, שלגבי המודל הארגוני והמבצעי של חיל המצב בשטח קרביניירי מבטיח רמה גבוהה יותר של שיפור ההגנה החקלאית-סביבתית, מפתח את יכולתה של איטליה לשמר ולהגן על המורשת הנוף, הסביבתי והחקלאי שלה תרומתם של כ- 7 גברים מתמחים המועסקים בתחום.

במהלך השנים רכשו הקרביניירי מיומנויות ספציפיות גם בתחום זה עם גרעינים מתמחים כמו NAC (Nucleo Anti-Fraud Nucleo) ו- Noe (Nucleo Operation Ecological Operational), בנוסף לפעילותו של ה- Nas (Nucleo Anti-Sofistication Nucleo).

רמת ההגנה על השטח מוגברת באמצעות חיזוק המבנה הנוכחי בשיתוף פעולה עם רשת נימי המבנים של הארמה, כישורי החקירה שלה ותחזיות הבינלאומיות שלה לפעילות מניעה ומדכאת.

בפיקוד החדש מובטחת ההתמחות באמצעות השימוש בצוות של חיל היערות הממלכתי וגם העובדים החדשים יוכשרו באופן ספציפי, על מנת להבטיח רמה מקצועית גבוהה בעניינים הנוגעים להגנה על יערות, סביבה ואוכל.

הצוות שומר על הכישורים שברשותו ומועסק במקום העבודה הנוכחי ובתפקיד המוחזק, כשהוא שקוע בתפקידים של אנשי הנשק. ניתן לשמור על התקדמות הקריירה על ידי כיבוד הקריטריונים הקיימים כיום. הארגון מחדש קובע לאחר מכן העברת 750 קצינים לכוחות משטרה או מינהלים אחרים, ובמיוחד מכבי האש יתמזגו עם כיבוי האש.

עם ארגון מחדש של חיל היערות הממלכתי ושאר האמצעים הכלולים בצו החקיקה, עלויות הניהול יעילות וניתן לייצר חסכון. הפיקוד החדש נתון לתלות תפקודית של השר למדיניות החקלאות, המזון והייעור, המאשר את הקשר ההדוק של תחום ההתמחות עם הכישורים, הנושאים והיעדים של המשרד.

(צילום: ארמה דיי Carabinieri)