AWACS של נאט"ו טס עם צוות של נשים בלבד

(של עריכת)
16/02/24

לראשונה בהיסטוריה, ב-9 בפברואר 2024, כוח ההתרעה והבקרה האווירית של נאט"ו (כוח התרעה ובקרה מוקדמת מוטס - NAEW&CF) ביצעו משימה עם צוות נשי לחלוטין, בסימן רגע היסטורי.

הטיסה התקיימה כחלק מלוח הזמנים הרגיל פעילויות ערנות משופרות (eVA) של נאט"ו.

האירוע הדגיש את המחויבות של הברית לשוויון והכלה בין המינים, והוכיח כי כישורים מקצועיים הם חסרי מגדר, במיוחד במגזרים קריטיים כמו ביטחון וביטחון. היוזמה, מקודמת על ידי צוות יוזמת נשים של NAEW&CF, שואפת להגביר את התרומה של נשים בתחומים שנשלטו בעבר על ידי גברים, ולקדם תרבות של שוויון וכבוד.

צילום: נאט"ו