נאט"ו, תרגילים על מערכות ניהול משימות מבצעיות בין מדינות בעלות הברית

(של הגנה גדולה יותר)
07/11/23

בין התאריכים 9 עד 20 באוקטובר חיל האוויר השתתף בתרגיל נאט"ו שנקרא "מבחן קישוריות הדדיות טקטי" ומטרתו להגביר את הסינרגיה בין המרכיבים האוויריים, הימיים והיבשתיים השונים של מדינות הברית האטלנטית. אירוע התרגיל היווה רקע לסדרה של בדיקות שמטרתן הן לאמת נהלים חדשים והן לשפר את התצורות של מערכות ה-IT האחראיות לניהול משימות מבצעיות.

"מקום העבודה" שנוצר כדי להתנסות ולשתף את הנתונים הנובעים מהבדיקות והבדיקות שבוצעו על ידי כל הצוותים של מדינות נאט"ו המשתתפות - בעגה הטכנית מעבדת קרב, כמו גם לב התרגיל - אפשרו חילופי נתונים באמצעות רשת מחשבים מאובטחת ומבוקרת בשם רשת מעבדת קרב פדרציה משולבת (CFBLNet), אליו כל מעבדת קרב.

תרומתו של חיל האוויר לתרגיל התגבשה בצורה של עבודה זהירה וסינרגטית שכללה את שני אנשי הארגון. ניהול וחדשנות של מערכות פיקוד ובקרה (מרכיב טכני), וזה של קבוצת המכ"ם ה-22 של ליקולה (מרכיב מבצעי).

במהדורה שנתית 2 זו, היעדים הלאומיים התמקדו הן בשיפור יכולת המערכות הנוגעות לזיהוי ומעקב אחר יחידות ידידותיות בתחום המבצעים, והן בניתוח נהלים ספציפיים התורמים לניהול האוויר. יחידות שיהיו חלק ממבנה C2 (פיקוד ובקרה) בביצוע פעילויות מבצעיות מסוימות.

התוצאות העולות מכל הבדיקות שבוצעו מהוות בסיס למודרניזציה מתמשכת של תצורות ונהלים, תוך התייחסות מיוחדת ל-NATO STANAG (הסכם סטנדרטי) של המגזר, ולפיתוח מערכות (חומרה ותוכנה) המגיבות יותר ויותר הצרכים של המרכיב התפעולי.