הביטחון: הצבא הסנאט מסוכן מתקוטט, מרוצה Cocer Aeronautica

26 / 09 / 17

חיל האוויר Cocer שמח ללמוד את רצון הפרלמנט להכיר מקרים מיוצגים בכמה הזדמנויות על ידי המועצה הזאת ביחס "הספר הלבן" ובפרט לגידול של חוסר ביטחון הכוחות המזוינים.
למעשה זה היה הצביע למטה, היום, החל 4 ^ ועדת הביטחון של משלחת הסנאט בפני הממשלה לקראת העיצוב מחדש של המודל המקצועי בענייני כוח אדם של הכוחות המזוינים (DDL ס 2728, אמנות. 9) אשר ספק הזדקקות מסיבית לצורות הרשמה בכל שביתה ולא קבוע מראש בשירות קבע.

קוקר אירונאוטיקה