זכויות האיגוד המקצועי של הצבא: "על הנציגים להיות מסוגלים למלא את המנדט שלהם באופן בלעדי ... מבלי להיות נתונים להערכה"

24/07/18

מנהל יקר, לאחר הרפורמה בכוחות המזוינים וארגון מחדש של קריירות, אני משוכנע שמה שישפיע על זכויות האיגוד המקצועי החדש בעולם הצבאי הוא התוצאה ההגיונית של דרך המחדשת את הגזרה.

אני מפרש את גזר הדין של בית המשפט החוקתי כהזדמנות להביע זכויות שישלימו את האיחוד הבלתי נפרד הקושר את הצוות לצמרת, שכבר מאוחדת בהשגת אותה מטרה.

ההזדמנות שתציג את עצמה תצטרך לאסוף את החוויות הטובות ביותר ולשקף את הנקודות הקריטיות שהתגלו כדי לתמוך בהן בכלי המשמש לשיפור היעילות של תחום הביטחון והביטחון.

מצד שני, בדברים הם האגודות האיגודיות המקצועיות הצבאיות יהפכו לחלק בלתי נפרד מהמערכת הצבאית.

הרשה לי לבצע כמה פניות לעידוד הוויכוח שיצטרך להתלוות לרפורמה, כך שהמעבר העדין יחווה בכל מקום כתמיכה במה שיצטרך הפרלמנט לעשות.  

אני חושב שאגודות איגודים צבאיים יכולים להיות מורכבים משירותים בתפקיד ובחופשה, ומדוע לא, הם גם יכולים להיות נציגים של אינטרסים בכמה ממשלות צבאיות. עם זאת אני משוכנע כי ייצוג האיחוד הישיר צריך לבוא לידי ביטוי על ידי גופים המורכבים מחיילים משרתים שנבחרו על ידי חיילים משרתים.

במונחים קונקרטיים: אגודה מקצועית מביעה את תוכנה ומציעה את תרומתה בתוך ממשל צבאי באמצעות ההצבעה הקובעת את הרכב גופי האיגודים המקצועיים שהם מכל הבחינות שותפים חברתיים.

כדי לטפח יחסי איחוד, מערכת האיגוד צריכה להיות מבוססת על שני עמודי תווך: זה הלאומי והמקומי או על בסיס אזורי.

בראשות גופי האיגודים המקצועיים יש לעמוד על ידי חייל שנבחר על ידי הצירים עם מערכת הצבעה העדיפה את הקונצנזוס הפנימי הרחב ביותר ושיתוף היעדים.

כדי לטפח השתתפות מגדרית, יהיה צורך לבטא העדפה כפולה מגדרית.

כדי למנוע את פיצול הייצוג של האיגודים המקצועיים (בחינה מחודשת של הניסיון שחי לאחר החוק 121/1981) וכן ייצוג אינטרסים קולקטיבי אמיתי, יש לבחור את הנציגים מתוך הרשימות ולהגדיר רף שמתחתיו לא יוענקו מקומות.

נציגים ברמה הלאומית חייבים להיות מסוגלים לבצע את המנדט שלהם באופן בלעדי, ללא הגבלת זמן וללא יעבור להם הערכה.

הכישורים רחבים ולמרות זאת, בכל מקרה יש להחריג נושאים מסוימים - למשל, ניתן היה רק ​​לנסח דעות לא מחייבות בנושא - בשל העובדה, בהתחשב במבנה ההיררכי-פירמידי, האחריות ליעילות המכשיר ויישום תוכניות שהוקצו, בכל מקרה, מיוחס להנהלה העליונה.

אני מסכם בשכנוע: למעשה, יש לייחס את ההכרה באחריותם של "השותפים החברתיים" לארגוני איגודים מקצועיים, הן עם הוראות הקובעות את הבנייה התרבותית של הדרך והן עם הגדרת האחריות התכניתית וכישוריהם הבלעדיים. להסדיר, בצורה נכונה ולא בירוקרטית, את מסגרת היחסים המקצועית של האיגודים המקצועיים שתיווצר בין הנושאים השונים.

הסנאט וינצ'נזו ד'ארינצו