מכתב להגנה באינטרנט: "עולם המשפט"

04/12/23

הצללים האחרונים של הערב כבר נפלו בקיץ 2023, כאשר הטייפון Vannacci ירד על מטריות ושיזוף.

הצנחן הכללי של הדיוויזיה הצבאית, לשעבר מפקד הפולגור, שהיה מחובר בעבר לשגרירות איטליה העדינה מאוד במוסקבה, הועבר לאחרונה לפיקוד המכון הגיאוגרפי הצבאי, פרסם העולם הפוך. ספר שבשבועות ספורים בלבד קפץ לראש כל מצעדי ההוצאה לאור, והביא לידיעת מחברו מיידית.

לצד הצלחת העריכה, ונאצ'י סבלה גם מחשיפה לא בלתי צפויה - לאור הנושאים שנדונו והטונים שנעשה בהם שימוש בספר - ומחשיפה תקשורתית אלימה. האמונות המובעות בכרך משכו את תשומת לבם של קשת רחבה של פרשנים מוסמכים יותר או פחות.

ההנחה הייתה שחייל בשירות אינו יכול - בניגוד למה שמבטיחה חוקת הרפובליקה האיטלקית לכל אזרח פרטי - להביע את מחשבותיו; ומכל מקום שלא יוכל לעשות כן אם מחשבה זו נוגעת להיבטים שנויים במחלוקת.

במשך שבועות היו התערבויות זועמות ברשתות החברתיות הקוראות להדחתו מתפקידו, להורדה בדרגה, אפילו לא לגירוש מהצבא. היו מי שאף העלו את ההשערה כי פרסום הספר מהווה מעשה חתרנות מצדו של ואנאצ'י כלפי המדינה וה"חוקה וחוקים"שכל חייל נשבע לכבד ולהגן. לדוגמה, אלסנדרו זאן, ראש זכויות מזכירות ה-PD, הצהיר בעניין זה "פשוט להעביר את Vannacci זה לא מספיק. נוכחותו בצמרת הצבא מביאה להכפשה וחוסר כבוד לצבא המזוין, הראוי להכרה על ההגנה על הערכים החוקתיים שבהם הוא פוגע (...) "שר ההגנה קרוסטו חייב לשאול את עצמו את הבעיה מדוע גנרל מרגיש לגיטימציה לפרסם ספר בעל תוכן חתרני ובלתי חוקתי בגלוי".

לשביעות רצונם של חלקם, הודח ואנאצ'י מתפקידו - שלמען האמת, אף כי היה מכובד, לא התאים לתוכנית הלימודים שלו - והוטל עליו נוהל להערכת פעולותיו במסגרת שרשרת הפיקוד.

חודשים חלפו, ובעוד הקיץ הנשכח מפנה את מקומו לרוח הרפאים הטובה של חג המולד, מגיעות הבשורה על מינויו של הגנרל Vannacci לתפקיד הרמטכ"ל של פיקוד הכוחות המבצעיים היבשתיים (COMFOTER). זהו אחד מאזורי הפיקוד העליון של הצבא האיטלקי, נתון לתלות ישירה של המפקד העליון של הכוחות המזוינים.

אפשר לטעון שזה הכי קלאסי מבין promoveatur ut amoveatur, אבל אם לא הוכח אחרת, העברה זו מוכיחה שורה של דברים, שעלינו להיצמד אליהם כעובדות המציאות.

הראשון, הצבא הוא אזרחים כמו כולם ושומרים על זכויותיו החוקתיות - בפרט זו הנוגעת לחופש המחשבה - למרות מעמדם. אולי אפשר להביע דעה על ההזדמנות לעשות זאת, אבל לא על הלגיטימיות שלה.

השני, הגנרל ואנאצ'י לא ביצע שום סוג של עבירה, וגם תוכן ספרו - בין אם משותף ובין אם לאו - אינו מהווה עד היום מושא לפשע, בצורתו ובמהותו. אחרת, בחודשים שחלפו מאז פרסומו, מערכת המשפט הצבאית והאזרחית הייתה נוקטת בפעולות הפליליות המחייבות; או אזרחיים הקשורים להגשת תלונה מהותית על ידי כל אזרח.

השלישי, הגנרל ואנאצ'י לא ביצע, באמצעות התכנים שפורסמו, שום מעשה חתרנות או התקפה על החוקה וממשיך להיות אחד החיילים המוכשרים ביותר בארצנו. ההערות שנאמרו בזמנו בעניין זה, אפוא, חסרות כל בסיס.

פרדיננדו סקאלה

צילום: משרד הביטחון