ספר לבן להגנת האינטרסים הלאומיים

25 / 07 / 14

קטגוריה ארוכה מיושנת בלקסיקון הפוליטיקה, האינטרסים הלאומיים עלו לחיים חדשים בהנחיות הספר הלבן, כשהם מוכנים, לביטחון וביטחון בינלאומי.

שר הביטחון מינה קבוצת מומחים, שרכשו "כמות גדולה של נתונים וידע", הגישו אותם לניתוח ראשוני והכינו את ההנחיות לעיתון הלבן. האלף החדש בחן אותם, וקיבל את שידול המסמך להשתתפות ותמיכה של אזרחים בהתחייבויות בינלאומיות, הביע הערכה משלו, במדינה הסינתטית והארצית, על היתרונות של ההצעה הפוליטית.

היעד המוצהר של הקווים המנחים הוא "אסטרטגיית האבולוציה של הכלי הצבאי במשך חמש עשרה השנים הבאות", בשלושת "עמודי התווך": אינטגרציה אירופית, לכידות טרנס-אטלנטית, יחסים גלובליים.

עמודות או הודעות?

האם אי אזכור הים התיכון, אגן של תרבויות מגוונות וצרכים לאומיים צמוד לאינטרסים האיטלקיים, מקרי או מכוון?

נכון מאוד, שבסופו של הגדרת האינטרסים הלאומיים, הוכרז הסתייגותה של "תשומת הלב המיוחדת לשכונה המזרחית והדרומית של האיחוד האירופאי עד למדינות" השכונה המורחבת ", אך כרגע, עתודה זו נראית ביישנית. המוגבלות על ידי האפשרויות החלופיות, בהתחשב בכך ש"איטליה לא תוכל לתת מענה אוטונומי לכל צורכי הביטחון וההגנה בעתיד ".

השאלה, שהאלף החדש מציעה במפורש לתשומת ליבם של השר וקבוצת המומחים, נוגעת לפרופיל הפוליטי של האינטגרציה האירופית, ללא ספק הכרחי, תוך התחשבות בסטיית האינטרסים הלאומיים שהתממשה לאחרונה. בהתערבות הצבאית בלוב ובשאלה הלובית שהתקבלה.

ברור שהמשקל הפוליטי האיטלקי באירופה חייב לגדול. יותר מדי זמן עבר את היד לניהול של מדינות אחרות ואינטרסים אחרים. אבל ברור באותה מידה כי משקל זה, בחיפוש אחר שיווי משקל חדשים בתהליך האינטגרציה, אינו יכול להיות מופרד מנוכחות ומחיל הים, שבמסמך מופקדת כרגע על עצם ההכרה ברצף ההכרחי ובצורך המוצהר הגנה על בניית ספינות איטלקית.

המסמך אינו מתעלמת נכונה מהפרופיל הכלכלי והכלכלי של אפשרויות ההשקעה הצבאית, כדי למנוע את האשמת המשאלה, אך יש לציין כי קבוצת המומחים תיאלץ להיפתח לתקשורת כדי לאפשר רמות מתאימות של עימות במהלך הכנת הספר לבן. כמו כן, כי הוא צויין בצורה נכונה במסמך כי "איכויות דורשים את המאמץ של הדורות להתפתח, עשה משלהם ולהיות המורשת של הצוות עם הכוכבים, וכאשר איבדו, הם לנצח".

מנקודת מבט זו, אסטרטגיית הביטחון הלאומי והאמינות הבינלאומית של מערכת המדינה מחייבים נוכחות של חימוש ימי בים הקרוב והקטן.

אלסנדרו סקורו (עורך Nuovo Mille)