הצדק הצבאי החדש: מה משתנה עם הרפורמה

(של מרקו ולריו ורני)
26/01/24

המשפט הצבאי משתנה: מועצת השרים, למעשה, בעקבות המשלחת הרחבה יותר הקבועה בחוק 17 ביוני 2022, נ. 71 בדבר הרפורמה במערכת המשפט, אישר אתמול באופן סופי את צו החקיקה בדבר תפקודה של מועצת הרשות השופטת "עם הכוכבים" והמערכת הנלווית לכך.1.

בין החידושים, הכנסת, בכל משרד חקירות צבאי, את דמותו של סגן התובע הצבאי ויישור, ככל העולה בקנה אחד, של המשמעת של המועצה השיפוטית הצבאית עם זו של המועצה העליונה של הרשות השופטת, עם הגדלת מספר החברים שמונו בתוכה.

כדי להסביר את הסיבות לחידושים אלה, התובע הצבאי הכללי בבית הדין הצבאי לערעורים, מרקו דה פאוליס, אשר ב"הערה על טיוטת צו החקיקה המכילה הוראות על תפקודה של מועצת השיפוט הצבאית והוראות על מערכת המשפט הצבאית"2, בחתימתו, קובע: "הצורך לספק את דמותו של סגן התובע הצבאי גם בתחום המשפט הצבאי בא לידי ביטוי במיוחד בעקבות הרפורמה ב-2007, אז צומצם באופן דרסטי מספר משרדי השיפוט הצבאיים (מ-9 ל-3 בערכאה ראשונה ו מ-3 לאחד בערעור).

למרות שבמערכת המשפט הרגילה נתון זה צפוי רק עבור משרדי הפרקליטות הגדולים לפי פרופורציה שונה מאוד, הקונפורמציה המיוחדת של הסמכויות הטריטוריאליות של בתי המשפט הצבאיים (ולכן של משרדי הפרקליטות הקשורים אליהם), כמו גם המומחיות המיוחדת. מדמויות השוטרים השיפוטיים הצבאיים (בעיקר מפקדי החיל, כלומר חיילים שאינם מתמחים במשפט פלילי ובמשפט פלילי צבאי) היא כזו המחייבת נוכחות בפרקליטות הצבאית של דמות אורגנית משונה התומכת ומסייעת לתובע הראשי ב המשימות העדינות של ניהול משרד המשתרע מבחינה טריטוריאלית, עבור כל פרקליטות צבאית, על כשליש מהשטח הלאומי. או שבמקרה של משרד התובע הצבאי של רומא, אפילו חובק את השטח הזר העצום".

"לגבי ההיבט השני - ממשיך התובע - התפקידים הגבוהים והעדינים הנוגעים לניהול של מערכת משפט פלילית דורשים כישורים מתאימים ודיאלקטיקה נאותה ודיון רחב במועצה. וכדי להשיג את הכלים המבצעיים האפקטיביים הללו חיוני שיתקיים דיאלוג ודיון בין מספר נושאים מוסמכים שהוא בהחלט גדול מהמצופה כיום, בדיוק כדי להבטיח את ההערכה הטובה והמעמיקה ביותר של הנושאים הנידונים. פעילות זו, שלכאורה לא תמיד נראית מובטחת דיה אם מספר חברי הגוף, המחולק למעשה לעמלות מצומצמות עוד יותר במספר, קטן כמו הנוכחית מתוך חמישה.".

שר הביטחון, גידו קרוסטו, מרוצה, לפיו "אישור צו החקיקה על מערכת המשפט הצבאית מהווה צעד חשוב המעניק אפקטיביות רבה יותר לצדק הצבאי. הוראה המבטיחה גם מערכת משפט צבאית העומדת באתגרים של זמננו"3.