IV חזרה של חבריו של 89 ° Btg חי"ר "סלרנו"
ביום שבת ה- 24 במאי ה- 2014, נערך בעיר סלרנו, החזרת הרביעית של חברי פלוגת החי"ר המפורסמת 89 ° "סלרנו", שהייתה כמקומה האחרון ...
לקרוא
כמה שיקולים "השראה" על טריקולור
הם רצו שנאמין שהם לא קיימים, הם מילאו את דעתנו בהצהרות מזלזלות בנוגע למוצאם החולף, הם עשו כל מיני שטויות כדי ...
לקרוא
איך מעוותים את המושגים "יותר מדי" ו"מעט "במגזר האבטחה
הוצאת ביקורת, שקופיות, שליחות, עם תנאים אלה ואחרים שהממונה לבדיקת ההוצאות, דר. קוטארלי קבע כי איטליה היא מדינת הפסולת ...
לקרוא
מכתב לעורך: "שיקולים נגד זרם על משבר קרים"
כמו תמיד, את כרוניקה לחצים ניתוח ותכנון. תחילתו של רגע רפלקטיבי זה נובעת מן המודעות לכך שהיום הוא אמת ואולי ...
לקרוא

דפים